Các bé được cho đà điểu ăn cỏ được sờ tận tay vào những chú đà điểu con… sau đó được tham gia vào vụ thu hoạch SẮN và mang củ về nhà…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

Leave a Comment