Bạn có thể trải nilong , bạt lên luống trồng rau của mình mà không phải cần dùng đến máy móc hỗ trợ. Dụng cụ này chỉ cần hai người kéo thật sự dễ dàng, Phủ bạt nilong lên luốn để trồng cây giúp cây bảo vệ được sâu bệnh, diệt cỏ xung quanh

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *