source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

2 Replies to “Đuôi đỏ trán xám núi không tạp âm – Phoenicurus auroreus”

Leave a Comment