Video hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ lập báo cáo quyết toán hàng gia công, SXXK và Chế xuât cũng như chuẩn bị số liệu tiếp đoàn Kiểm tra sau thông quan.
, báo cáo quyết toán theo thông tư 39.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

3 Replies to “eCusAudit – Lập Báo cáo quyết toán hàng GC SXXK CX”

  1. Lệch đm giữa hai npl và sp khác nhau thì dễ hiểu mà. Theo hs code để đối chiếu thì làm DN rối thêm thui. Kkkk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *