Bài hát: Em lớn lên từ ngôi trường Đức Chánh do học sinh của trường thể hiện trong kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment