Để tìm kiếm video của mình, các bạn sử dụng từ khóa là nội dung video các bạn muốn tìm kèm theo tên của mình. Ví dụ:
Word Hanh Le
Excel Hanh Le
Ky nang viet Hanh Le

Blog:


Excel – Kết hợp hàm Vlookup với hàm Match

Các bạn có thể vào blog của mình để xem hướng dẫn cách trình bày một bài luận văn (đánh số trang, tạo mục lục, trích dẫn tài liệu tham khảo,…)

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

12 Replies to “Excel – Kết hợp hàm Vlookup và hàm Match để tìm kiếm linh động | Hanh Le”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *