Sự ra đời của trường THPT FPT tại Hoà Lạc vào năm 2013 đã trở thành dấu mốc lớn của cả Tổ chức Giáo dục FPT khi đánh dấu bước tiến của người…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *