Gia đình xe tải chăm chỉ giúp đỡ xe chở rác ô tô đồ chơi M129E Bé Cá có nội dung: Anh em nhà xe tải cùng nhau đến bãi đá để chở đá đến công trường. Có bạn xe chở rác đi trên đường thấy rác giữa đường bạn ấy đã thu dọn sạch rác. Bạn xe chở rác đi tới hồ thấy có quả bóng dưới hồ bạn ấy cố gắng lấy và bị ngã xuống hồ. Anh em nhà xe tải đi qua thấy vậy liền xuống để giúp đỡ bạn xe chở rác. May có bạn xe cần cẩu đi qua thấy vậy cũng tới giúp cùng và đưa được bạn xe chở rác lên bờ an toàn.
Video về đồ chơi rất hay cho các bé xem. #beca #xeoto #cartoys

About Bé Cá Đồ Chơi:

Where kids can be happy and smart!

At Bé Cá Đồ Chơi, we are dedicated according to the lyrics videos that can help kids physical activity, learn all about letters, numbers, shapes, colors, animals, and so much more!

Your kids will love our friendly toys and colorful background videos while learning both classic nursery rhymes and original songs.

Watch your favorite song by clicking a title below:

Website:
Facebook:
Twitter:

Copyright © Funtime Media Corp. JSC

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

Leave a Comment