Mới mua PC hả mậy? Cấu hình sao vậy? Giá nhiu? – Ờ, 9900K | 32GB | 512GB | 2070…, chưa lcd, thiệt hại hết 50 củ 😀 – Mắc vậy, tao cũng mới ráp con y chang …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *