Đăng ký học PEN C môn Toán siêu cấp của thầy Lê Bá Trần Phương:

Đăng ký (Subscribe) Hocmai để Đỗ Đại Học nhé các bạn ^^

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

35 Replies to “Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số – Lớp 12 – Thầy Lê Bá Trần Phương – PEN C 2017”

  1. Ôn thi ĐH , nếu muốn học chắc cơ bản và chậm thì học khóa của thầy phương , còn nếu muốn trình độ hơn thì học thầy tùng … Tóm lại thầy nào cx giỏi cả ,,, em hậm mộ cả 2 …
    Yêu Hocmai , yêu HMF

Leave a Comment