Giải bài 15 trang 45 sách giáo khoa toán 9 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c , tính biệt thức ∆ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:
a) 7{x^2} – 2x + 3 = 0
b) 5{x^2} + 2sqrt {10} x + 2 = 0 ;
c) dfrac{1 }{2}{x^2} + 7x + dfrac{2 }{3} = 0
d) 1,7{x^2} – 1,2x – 2,1=0 .

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment