Giải bài 16 trang 45 sách giáo khoa toán 9 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:
a) 2{x^2} – 7x + 3 = 0 ; b) 6{x^2} + x + 5 = 0 ;
c) 6{x^2} + x – 5 = 0 ; d) 3{x^2} + 5x + 2 = 0 ;
e) {y^2} – 8y + 16 = 0 ; f) 16{z^2} + 24z + 9 = 0 .

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *