Giải bài 21 trang 49 sách giáo khoa toán 9 tập 2 với lời giải chi tiết, ngắn gọn nhất sẽ giúp các em nắm bắt các kiến thức cơ bản và nâng cao một cách nhanh nhất
Xem chi tiết lời giải tại đây:
Giải vài phương trình của An Khô-va-ri-zmi (Xem Toán 7, Tập 2, tr.26):
a) {x^2} = {rm{ }}12x{rm{ }} + {rm{ }}288 ;
b) dfrac{1}{12}x^2 + dfrac{7}{12}x = 19 .

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *