Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

23 Replies to “Giải bài toán đơn hình”

  1. thầy giảng hay và dễ hiểu quá, e làm bài thi được rồi, cảm ơn thầy thầy làm thêm nhìu video giảng bài nữa đi

  2. Cảm ơn thầy bữa dạy bài này em nghỉ học nhờ thầy mà làm được ko thì cũng không biết hỏi ai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *