Xuất bản ngày 24-11-2019

GIẢI ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIÁO LÝ CẤP THÀNH PHỐ do Đại Đức Thích Trí Huệ – Ủy viên Thường Trực Ban Hoằng Pháp Trung Ương tại lớp giáo lý Chùa Thiên Chánh (số 3 đường Khuông Việt, Q.Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh)

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment