Ngày 10/10, hưởng ứng “ngày thị giác thế giới 2019”, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng phối hợp Quỹ Fred Hollows tại Việt Nam, Bệnh viện…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *