Giáo lý đạo phật thiền tông
Giống như Mặt Trời ở trên hư không
Một khi công bố ra rồi
Nó phá đi hết những thứ tà tông

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment