Giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường học có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và dạy dỗ học sinh.  Lớp học có nền nếp, học sinh chăm ngoan cũng nhờ một phần rất lớn ở cái tài của giáo viên chủ nhiệm.  Trong thực tế đã cho thấy, thầy cô giáo có tâm, có lòng nhiệt huyết sẽ cảm hóa được cả những học sinh hư, những “con ngựa bất kham” mà ai cũng bất lực đôi khi trở nên ngoan ngoãn, dễ thương lạ thường.  Ngược lại, một giáo viên chủ nhiệm tồi (vô tâm chỉ biết dùng mệnh lệnh và thường xuyên tra tấn học sinh bằng vũ lực của lời nói) sẽ góp phần biến những học sinh cá tính trở nên lì lợm và lười biếng học hơn.  Nhưng, tìm được giáo viên chủ nhiệm giỏi với lòng nhiệt huyết tràn đầy luôn quan tâm, sâu sát đến học sinh bằng tình thương của người cha, người mẹ quả chẳng dễ chút nào.  Giáo viên chủ nhiệm ở nhiều trường học họ là ai?  Ở các trường tiểu học, giáo viên được phân công làm chủ nhiệm là những thầy cô giáo tốt nghiệp khoa tiểu học vì những giáo viên này thường đảm nhiệm giảng dạy tại lớp ít nhất 23 tiết/tuần. Không trường học nào lại phân công những giáo viên dạy các môn chuyên làm chủ nhiệm vì các thầy cô dạy môn chuyên (Âm nhạc, thể dục, Anh văn…) chỉ dạy mỗi lớp từ 1 tiết đến 4 tiết/tuần.  Những giáo viên mới ra trường cũng ít được phân công làm công tác chủ nhiệm nếu trường đó không thiếu giáo viên.  Với bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, giáo viên chủ nhiệm phần lớn là những thầy cô giáo dạy các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa…những môn học thường bị xem là “môn phụ” cũng ít bị phân công làm giáo viên chủ nhiệm lý do cũng vì thời gian dạy học trên một lớp khá ít.  Giáo viên chủ nhiệm thường làm gì?  Các thầy cô chủ nhiệm lớp ở các trường đang làm đúng vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ trường học:  Như việc xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.  Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn;  Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh;  Các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;  Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;  Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.  Thế nhưng vì sao, một số giáo viên chủ nhiệm đang làm đúng vai trò, nhiệm vụ của mình nhưng việc giáo dục học sinh lại thiếu hiệu quả?  Một số thầy cô làm đúng trách nhiệm nhưng lại thiếu tâm, thiếu lòng nhiệt huyết Khác với bậc trung học, giáo viê

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment