Hôm nay tôi tiến hành gieo hạt hoa phượng tiên còn gọi là hoa móng tay để trồng tết có hoa cho đa dạng các loại hoa dân giã nhưng gắng liền với đời sống tình thần chúng ta từ lâu

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

2 Replies to “Gieo hạt hoa phượng tiên trồng Tết 2020”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *