Giờ này Đức Kitô là ai ?
Nhạc & lời : P. Kim
Trình bày : Cs Sơn Túi Đỏ

Đêm nhạc “TIẾNG HÁT GIÁO ĐƯỜNG NGÀY ẤY & BÂY GIỜ” – 11/09/2019

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *