Gỏi Cá Trắm chấm Mẻ chua của người Tày nhiều nơi có cách làm gỏi cá khác nhau nhưng đặc biệt ở quê mình sử dụng nước mẻ chua để chấm gỏi cá…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *