Chánh Thanh tra Bộ NN and PTNT Nguyễn Văn Tiến cho biết, 9 tháng đầu năm, Bộ NN and PTNT đã thực hiện 88 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 12 cuộc thanh tra hành chính, 76 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Riêng Thanh tra Bộ triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi số tiền hơn 6,8 tỷ đồng, kiến nghị giảm trừ số tiền 313,7 triệu đồng . ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 4,7 tỷ đồng.Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao . thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ . thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và phân bón . thanh tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản . thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá . công tác đào tạo, tập huấn thuyền trưởng, máy trưởng tại các đơn vị cấp phép đăng ký, đăng kiểm tàu cá . đào tạo, bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng . thanh tra việc sản xuất nước mắm . thanh tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai . thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng…Các vi phạm chủ yếu được phát hiện trong sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam . sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y không đảm bảo chất lượng . vi phạm quyền bảo hộ đối với giống cây trồng . buôn bán phân bón không phù hợp tiêu chuẩn công bố, sản xuất phân bón giả . không đảm bảo yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng thức ăn thủy sản, chất xử lý môi trường thủy sản . sử dụng phụ gia borate hàn the không có trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, đã dùng trong chế biến bảo quản mực khô xuất khẩu . để vật liệu, xây dựng công trình trong hành lang bảo vệ đê điều, trên bãi sông không có giấy phép…Thanh tra Bộ đã chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực phân bón sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an . ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt hơn 2,4 tỷ đồng . thu hồi giấy phép sản xuất phân bón trong thời hạn 6 tháng đối với 1 công ty.Kết quả đạt được là vậy, tuy nhiên, theo ông Tiến, trong quá trình thực hiện, Thanh tra ngành Nông nghiệp đã gặp không ít những vướng mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành.Thứ nhất, đối với các quy định pháp luật về thanh tra, cơ chế chính sách, chế độ đối với công chức thực hiện thanh tra chuyên ngành.Thực tiễn cho thấy, các cuộc thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thường chỉ có hiệu quả khi tiến hành thanh tra theo hình thức đột xuất. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Thanh tra hiện hành, muốn tiến hành thanh tra đột xuất phải có một trong các yếu tố sau Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật . theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền giao.Bên cạnh đó, để triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất có hiệu quả thì việc nắm được thông tin về đối tượng rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công hay không của cuộc thanh tra. Đối tượng thanh tra chuyên ngành NN and PTNT thường là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cơ quan Nhà nước nên hoạt động thu thập thông tin gặp nhiều khó khăn, nhạy cảm và dễ bị lộ. Hơn nữa, chưa có quy định cụ thể về phương pháp, quy trình thu thập thông tin nên hiệu quả của quá trình này phụ thuộc nhiều vào kỹ năng, nghiệp vụ của người được cử đi thu thập thông tin.Ngoài ra, trong Luật Thanh tra 2010, Nghị định số 86 . 2011 . NĐ CP và NĐ 07 . 2012 . NĐ CP có tách riêng hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Tuy nhiên, Thông tư 05 . 2014 . TT TTCP về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra lại quy định thành một quy trình chung là chưa phù hợp.Trưởng phòng Thanh tra Chuyên ngành Phạm Tiến Dũng đang kiểm tra sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Ảnh Phương HiếuThứ hai, đối với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính VPHC cũng có khá nhiều bất cập như cách xác định đối tượng bị xử lý VPHC chưa rõ ràng, chưa bao quát hết các chủ thể. Trong đó, quy định về các nhóm chủ thể VPHC trong Luật Xử lý VPHC chưa bao quát hết các chủ thể được pháp luật công nhận đang tồn tại trong thực tiễn.Hay những bất cập trong quy định về quyền giải trình của người vi phạm, thẩm quyền xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.Bên cạnh đó, quy định về các nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt VPHC

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *