VTC Now | Mặc dù thừa nhận công trình có ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan xung quanh nhưng lãnh đạo huyện Đồng Văn (Hà Giang) khẳng định khắc phục được.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

6 Replies to “Hà Giang: công trình tâm linh có tác động môi trường”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *