Ngay từ đầu năm, Sở NN and PTNT Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 59 . KH UBND ngày 8 . 3 . 2019 về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp 2019. Theo đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với 1.681 lượt cơ sở, lấy 441 mẫu vật tư nông nghiệp, thực phẩm, phát hiện và xử phạt vi phạm 157 tổ chức và cá nhân 48 vụ VTNN, 109 vụ ATTP với tổng số tiền 388,93 triệu đồng.Trong đó, kiểm tra 957 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đầu mối, lấy 122 mẫu các loại, kết quả kiểm nghiệm 119 . 122 mẫu đảm bảo chất lượng theo quy định và có 3 không đảm bảo chiếm 2,46 percent số mẫu . Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 48 cơ sở vi phạm, với tổng số tiền 89,9 triệu đồng và buộc tiêu hủy 0,5 tấn phân bón vi phạm và 9,7 tấn lạc giống không có dấu hợp quy.Đối với an toàn thực phẩm nông sản, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra đối với 541 cơ sở, lấy 267 mẫu thực phẩm, phát hiện xử lý vi phạm đối với 109 cơ sở với tổng số tiền xử phạt 299,03 triệu đồng . buộc tiêu hủy 420 kg nguyên liệu và 200 kg thịt lợn không đảm bảo vệ sinh thú y, 75 lít nước mắm có sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm quá hạn sử dụng và không rõ nguồn.Ngoài ra, ngành chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra cấp và cấp lại 112 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cấp tỉnh 33 giấy, cấp huyện 79 giấy . lũy kế đến nay cả tỉnh có 573 cơ sở được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment