Hàm if là một hàm rất “mạnh” và được sử dụng rất nhiều trong các bảng tính excel, hiểu rõ cách sử dụng hàm IF() giúp bạn tính toán nhanh chóng và hiệu quả. Cấu trúc hàm IF: =IF(BIỂU THỨC SO SÁNH, GIÁ TRỊ NẾU ĐÚNG, GIÁ TRỊ NẾU SAI)

Trong bài viết này chúng ta sẽ tham khảo cách sử dụng 4 hàm: If, Countif, Count, và hàm xếp hạng rank. Các bạn tải bài tập và xem video hướng dẫn bàn tập dưới đây nhé

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

11 Replies to “Hàm Điều kiện If – Rank – Countif và Count”

  1. Kĩ năng sư phạm quá tốt, hiếm có giáo viên nào mà làm được như cô. Em chỉ ước cô dạy môn Tin học trường em. Cảm ơn cô!

Leave a Comment