Hàm Match, tìm vị trí của một đối tượng trong dãy. Áp dụng chung với hàm dò tìm Vlookup và Hlookup để lấy thông tin cột chứa giá trị cần lấy.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

2 Replies to “Hàm Match”

  1. BẠN GIÚP MÌNH VỚI. MÌNH CÓ MẢNG 10 Ô, TRONG ĐÓ CHỈ CÓ 1 Ô KHÔNG TRỐNG Ở VỊ TRÍ BẤT KỲ. CÓ CÁCH NÀO DÙNG HÀM MATCH TRẢ VỀ VỊ TRÍ CỦA Ô KHÔNG TRỐNG ẤY KHÔNG BẠN NHỈ?

Leave a Comment