#hanhtrinhdidovang, #trennuitaidaklak, #domin, #dodan, #dosatvun,

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khai Khoáng: https://dahek.net/category/khai-khoang

36 Replies to “Hành trình đi dò vàng trên núi tại đắk lắk”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *