Ngày 1 – 18/8 Sáng: Các em học sinh đã xuất sắc hoàn thành kỳ thi Tiếng Anh xếp lớp. Sau đó, nhà trường tổ chức cho các em chụp ảnh để làm thẻ…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *