Happy New Year 2018 | Chúc Mừng Năm Mới 2018 | Nhạc Xuân – Nhạc Tết Tuyển Chọn
VIDEO HD NĂM 2018:
❖▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬❖
✪Thế Giới Giải Trí là kênh giải trí âm nhạc với những bài nhạc trữ tình bolero, nhạc sến, nhạc vàng, nhạc dân ca quê hương, nhạc trẻ, vpop,… được cập nhật liên tục mới nhất hiện nay, với những ca sĩ trẻ triển vọng….
▼ THEO DÕI :
► Subscribe | Theo dõi kênh Thế Giới Giải Trí:
► Twitter:
► Facebook:
– Subscribe Kênh để cập nhật những ca khúc trữ tình, bản tình ca nhạc vàng hay nhất
⭐ ⭐ ⭐ THẾ GIỚI GIẢI TRÍ ⭐ ⭐ ⭐
——————————
© Bản quyền thuộc BHMEDIA Corp. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

41 Replies to “Happy New Year 2018 | Chúc Mừng Năm Mới 2018 | Nhạc Xuân – Nhạc Tết Tuyển Chọn”

 1. Nen van minh cua con nguoi chi la be day cua thoi gian Rieng tri tue hinh nhu no chua thoat khoi cai vo cua no.
  Phuong trinh1 (x^1/a+y^1/a)^an – (z^1/a+d)^an=0.
  với d=(x^1/a+ý^1/a – z^1/a )
  Phuong trinh 2:
  z^n – (x^n+y^n)=0.
  Khai triển phương trình 1 :
  x^n+nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a+y^n –
  [z^n+naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na] =0.
  Kết hợp phương trình 1 với phuong trinh 2: Rồi đơn giản các thành phần
  z^n,x^n và y^n
  Viết lại phương trình
  nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [naz^(na — 
  1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]=0
  Viết lại phương trình
  naz^(na — 1)/a.d
  =nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [+….+naz¹/a.d^(na — 
  1)+d^na]
  Nhân hai vế với [z¹/a / d ] chu y d=(x^1/a+y^1/a – z¹/a )=/0: Tức là
  nhãn với [ z¹/a / (x^1/a+y^1/a – z¹/a ) ]
  Viet lai phuong trinh
  na.z^n= {[z¹/a / (x¹/a+y¹/a — z¹/a)]}.{
  nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [+….+naz¹/a.d^(na — 
  1)+d^na] }
  Chọn (x, y, z, a và n) là số nguyên Nhưng chọn z¹/a là số vô tỷ
  Phương trình z^n – (x^n+ý^n)=0. sai
  nguyên băng vô tỷ.
  Kết luận
  z ^ n – (x ^ n + y ^ n) = / 0. Khi (x, y, z và n) là số nguyên

  Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đỏa bà gia. Ma ha ca lô ni ca da, án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia bà lô kiết đế thất phật ra lăng bà đà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đá sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng a thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà tát đa. Na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. đát diệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà, tát bà. Ma ra, ma ra. Ma hê, ma hê rị đà dựng. Cu lô, cu lô, yết mông. Độ rô độ rô phạt xà gia đế. Ma ha phạt xà gia đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê di hê. Thất na thất na. A ra sâm phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá giạ. Hô rô hô rô, ma ra. Hô rô hô rô hê rị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ, bồ đề dạ. Bồ đà dạ, bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na, bà dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dũ nghệ, thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết a ra tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha.Nam mô hắt ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án, tất diện đô, mạn đá ra, bạt đà dạ. Ta bà ha.

 2. .
  Phuong trinh1 (x^1/a+y^1/a)^an – (z^1/a+d)^an=0.
  .với d=(x^1/a+ý^1/a – z^1/a )
  Phuong trinh 2:
  z^n – (x^n+y^n)=0.
  Khai triển phương trình 1 : x^n+nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a+y^n – [z^n+naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na] =0.
  Kết hợp phương trình 1 với phuong trinh 2: Rồi đơn giản các thành phần z^n,x^n và y^n
  Viết lại phương trình
  nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [naz^(na — 1)/a.d+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]=0
  Viết lại phương trình
  naz^(na — 1)/a.d =nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na]
  Nhân hai vế với [z¹/a / d ] chu y d=(x^1/a+y^1/a – z¹/a )=/0: Tức là nhãn với [ z¹/a / (x^1/a+y^1/a – z¹/a ) ]

  Viet lai phuong trinh
  na.z^n= {[z¹/a / (x¹/a+y¹/a — z¹/a)]}.{ nax^(na — 1)/a.y¹/a+….+nax¹/a.y^(na — 1)/a — [+….+naz¹/a.d^(na — 1)+d^na] }
  Chọn (x, y, z, a và n) là số nguyên Nhưng chọn z¹/a là số vô tỷ
  Phương trình z^n – (x^n+ý^n)=0. sai
  Kết luận
  z ^ n – (x ^ n + y ^ n) = / 0.

Leave a Comment