HÁT VỀ CÂY LÚA HÔM NAY
Nhạc : HOÀNG VÂN
Ca sĩ : CAO HUY THẾ
#caohuythe
#hoangvan
#trutinh
#nhacdo
#nhaccachmang
#baicadicungnamthang
2/9/2019

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment