Hầu hết 39 người thiệt mạng trong chiếc xe tải vượt biên vào Anh Quốc có thể là người Việt Nam Source: Reuters Quý vị hãy ủng hộ SBTN…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment