source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Hãy Tịnh Tâm An Nghĩ trong thiền , khai trí tuệ ta đi tìm bến giác. [Nguyên Nhân]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *