Bản làng em mùa xuân – Hình chiếu LEG Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Sơn La 2019 – Đoàn Yên Châu
Biên tập dựng hình: Nguyễn Trung Dũng Kgmnc

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “[HD] Karaoke Bản làng em mùa xuân (Karaoke by Kgmnc)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *