, xây móng đá hộc.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

2 Replies to “Hệ thống giằng móng nhà cấp 4, trên nền đá cắt lớp”

Leave a Comment