Cảm ơn các bạn đã xem video, liên hệ ad qua facebook

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

3 Replies to “Henry Tả, Iu-Mienh Nzung. Bài hát dân tộc dao đỏ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *