source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

6 Replies to “Henry Tả, Iu-Mienh Vietnam. Bài hát dao đỏ quê tôi tiếp theo”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *