Cách hiển thị lần lượt từng mục của danh sách khi trình chiếu Powerpoint sử dụng hiệu ứng One by One trong Tab Animation.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

9 Replies to “Hiển thị danh sách lần lượt trong Powerpoint”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *