Tháng 11 lại về, hòa trong không khí của cả nước đang hướng đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tập thể cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và các em học sinh trên địa bàn huyện Đăk Hà đang có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Phong trào thi đua dạy tốt – học tốt được đẩy mạnh, những tiết giảng hay, giờ dạy tốt, phong trào “học sinh sáng tạo” trong học tập, rèn luyện được triển khai rộng khắp đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn ngành giáo dục. Góp phần củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện nhà.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *