VTC16 | Thông thường, 1 ha trồng hoa loa kèn cho thu nhập từ 200 đến 230 triệu đồng. Nhưng cũng trên diện tích này, chị Dương Thị Hoan ở Hưng Yên lại có.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *