Ngày 04/10, ông Võ Đình Tiến – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) xác nhận với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *