Bài giảng của thầy củng cố toàn bộ tính chất hóa học về HNO3. Đưa ra các dạng bài tập trọng tâm về HNO3, hướng dẫn các em HS cách giải theo viết phương trình hóa học và theo phương pháp bảo toàn e. Từ đó giúp các em vận dụng thành thạo phương pháp bảo toàn e vào giải nhanh bài tập. Học trực tuyến tại đây:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

16 Replies to “HNO3 – Phương pháp bảo toàn E – Hóa 11 – Giáo viên Đặng Xuân Chất”

  1. thầy có thể làm video giải bài tập: Hòa tan hoàn toàn a(g) Al trong dd HNO3 thấy thoát ra 4.48l (đktc) hỗn hợp 3 khí NO N2O N2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2:2. Tính a

  2. Thây ơi chỉ cho em bài này với :Cho hỗn hợp X gồm 8.4 gam fe và 6.4 gam cu vào Hno3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 3.36 lít khí No( là sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

Leave a Comment