Lần đầu tiên ăn ốc móng tay, hấp xả, Tại nhà sàn bạn Linh, rất ngon và ngọt, chế biến đơn giản. Ốc Móng Tay Hấp Sả Thơm Ngon Cách làm ghẹ hấp…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *