NS. Hai Khuê : Đàn Tỳ Bà – NS. Văn Vĩ : Đàn Lục Huyền Cầm – NS Trần Xuân Ngã : Đàn Tranh – NS. Thanh Kim : Đàn Hạ Uy Di – NS. Ngọc Sáu : Đàn Cò – NS.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment