Hội diễn NTQC huyện Chư Sê, lần thứ I – năm 2019
– Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập huyện Chư Sê (17/8/1981 – 17/8/2019), kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019).
– Thời gian: ngày 24/8/2019.
– Địa điểm: Hội trường 17/8 huyện Chư Sê.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment