Hòa Tấu Đàn Cổ Nhạc
NS. Hoàng Ân Đàn Hạ Uy Di – NS. Bảy Bá Đàn Tranh
NS. Năm Cơ Đàn Sến – NS. Chín Trích Đàn Cò – NS. Văn Vĩ Lục Huyền Cầm

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment