HÒA TẤU NHẠC NGOẠI GUITAR 10
1. EL CONDOR PASA (Robles)
2. ET MAINTENENT
3. EVERYTHING I DO IT FOR YOU (Adams_Lange_Kamen)
4. FARE’ SCARBOROUGH (with i tunn & Orchestra)
Video: Lnt-Nt-Sg
XIN CÁM ƠN ĐÃ NGHE VÀ TẠM BIỆT CÁC BẠN

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment