HÒA TẤU NHẠC NGOẠI PIANO 18 (Thay cho 17 do nhầm lẫn)
1. I belive so
2. I don’t want to miss a thing
3. I have a dream
4. I just can’t stop loving you
Video: Lnt-Nt-Sg
XIN CÁM ƠN ĐÃ NGHE VÀ TẠM BIỆT CÁC BẠN

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment