HÒA TẤU NHẠC VIỆT 10
1. Chiếc lá thu phai
2. Chiều hạ vàng
3. Chiều lá thu phai
Video: Lnt-Nt-Sg
XIN CÁM ƠN ĐÃ NGHE VÀ TẠM BIỆT CÁC BẠN

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

Leave a Comment