Sáng tác: Thanh Sơn
Biểu diễn: Lớp Sáo và tốp nhạc

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Hòa Tấu: https://dahek.net/category/nhac-hoa-tau

One Reply to “Hòa tấu Sáo và tốp nhạc: Đoản ca xuân”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *