Hoa Tóc Tiên
Thơ: Bùi Thảo. Nhạc: Nguyễn Xuân Mai
Ca sĩ: Tiến Vinh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *